Apple Gebruikersgroep Limburg

De Apple Gebruikersgroep Limburg heeft zijn zetel in Heerlen.
Hij is te bereiken via applegebruikersgroeplimburg@gmail.com


Wil je ook lid worden van de gebruikersgroep, dan kan dat door een minimale bijdrage te leveren van 30 euro per jaar.
Deze kun je overmaken op giro:
NL38 INGB 0006003248 tnv VRM Crutzen en DKC Brouwer te Heerlen.
Aanmelden kun je doen via het aanmeldingsformulier van de site van de gebruikersgroep of even op Aanmelding drukken.