Apple Gebruikersgroep Limburg

Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 14 gaat over Scully de vent die Apple naar de afgrond heeft geleid. En ik heb me toen in de jaren 80 aan die vent geregeerd en ik doe het nog steeds. Het valt me op dat ik het beeld wat ik toen van hem had ook in werkelijkheid zo was. Ein Lak-affen zou de Duitser zeggen. Het staat wel niet zo omschreven, maar toch het is een goede benaming. Hij begreep niks van het spel van hoe je mensen naar een hoger niveau bracht. Ze scholden elkaar voor rot, ook tegen Steve, en dat kon hij niet begrijpen dat je een directeur kon uitschelden, maar Scully begreep niet dat als je samen iets moet doen wat de wereld zou veranderen, dat je dan op het zelfde niveau van omgang moet zitten, Scully was de man van rangen en standen en dat werkte niet bij de Macintosh afdeling van Apple.
Scully zette de prijs van de Mac op 2500 dollar Dat was in Nederland bijna 11000 gulden inclusief BTW. Dat was een belachelijke prijs. De programmeurs wilde 1000 dollar minder. Scully luidde in 1983 de ondergang van Apple in.

Het boek van Steve II

Ik heb me dan het boek van Steve gekocht. The Dutch version, op de IPad. Want zo hoort dat. Zo heeft Steve het bedoelt. En op de IPad is het goed te lezen. Je moet wel het scherm op sepia zetten, dat is rustiger voor de ogen. Ik ben geen lezer, want door mijn dyslexie kan ik me moeilijk concentreren op de tekst, Maar desondanks ben ik toch al bij hoofdstuk 13 beland. Het boek is vlot geschreven, het leest makkelijk. Komt natuurlijk ook dat je op de IPad je eigen letter grootte kunt kiezen en het lettertype. Standaard staat hij op Paletino, dit is niet verwonderlijk, want deze letter is een schreef letter die door Apple is uitgevonden. Op de IPad kun je ook notities maken tekstgedeelten markeren en dat verzamelt hij netjes voor je. De versie voor de IPad is een goede keuze. Je moet wel een WIFI verbinding hebben, want de tekst staat niet op je IPad opgeslagen. Nu moest ik, afgelopen week naar de tandarts en mijn tandarts loopt altijd achter op haar schema. Nu had ik het boek ook op mijn IPhone gezet. Als je een bladwijzer legt, op de plek waar je op de IPad gebleven bent en je opent hem op de IPhone, dan staat hij op dezelfde bladzijde. Dan lees je op de IPhone verder, dat gaat goed, ook heel goed leesbaar. Ga je dan wee verder op de IPad, dan staat hij daar waar je op de IPhone gebleven was. Kan het nog mooier, bijna niet.
Lees dat boek, want het is echt de moeite waard!!!!!!!!